Profesjonalizm
bez kompromisów

Elproinstal specjalizuje się w kompleksowej usłudze związanej z wykonawstwem instalacji elektrycznych, AKPiA, systemów sterowania i wizualizacji produkcyjnych procesów ciągłych.

Oferta

Kompleksowe realizacje instalacji elektrycznych

Swą ofertę w zakresie kompleksowej realizacji budujemy na solidnych podstawach w oparciu o najnowsze trendy zarówno w zakresie używanych komponentów jak i sprzętu oraz wyposażenia diagnostycznego przeznaczonego do realizacji zadań i monitoringu istniejącej infrastruktury.

Poniżej prezentujemy zakres świadczonych usług:

 • Wykonanie uzgodnień z zakładami energetycznymi
 • Opracowanie dokumentacji technicznej
 • Dostawy stacji transformatorowych
 • Prefabrykacja i dostawy rozdzielni SN, NN, technologicznych, skrzynek obiektowych
 • Wykonawstwo instalacji SN, NN
 • Wykonawstwo instalacji sterowniczych i  AKPiA,
 • Pomiary i rozruchy i optymalizacja pracy instalacji
 • Serwis instalacji
 • Utrzymanie ruchu elektro-energetycznego zakładów
 • Szkolenie personelu klienta

Koncepcje i projekty z zakresu systemów automatyki i elektroenergetyki zakładów przemysłowych

W ramach usług jakie świadczymy w tym zakresie można wyróżnić:

 • Opracowanie koncepcji sytemu automatyki  wraz doborem komponentów systemu.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie zaoferowanej koncepcji bądź schematów technologicznych dostarczonych przez klienta.
 • Uzgodnienia w imieniu Inwestora z dysponentami i dostawcami energii elektrycznej np. zakłady energetyczne, inni dostawcy.

 

Wykonawstwo dokumentacji instalacji elektrycznej SN, NN w zakresie:

 • Dokumentacja wykonawcza przyłącza energetycznego
 • Projekt instalacji technologicznej i nietechnologicznej
 • Projekty instalacji oświetleniowych
 • Projekty instalacji słaboprądowych
 • Dokumentacja powykonawcza

Prefabrykacja, rozruchy i serwis instalacji

W zakresie prefabrykacji oferujemy: rozdzielnie zasilające, szafy sterownicze, skrzynki, pulpity sterownicze (zarówno elektryczne jak i pneumatyczne), szafo-pulpity

Prefabrykację wykonujemy na bazie komponentów firm:  RITTAL, SAREL, HENSEL, PHOENIX, WEIDMULLER, SIEMENS, SCHNEIDER, LEGRAND, MOELLER, FIBOX, RELPOL.

Usługi polegają na:

 • Uruchomieniu, serwisie urządzeń oraz doradztwie i szkoleniu personelu.
 • Próbach pomontażowych instalacji elektrycznych do 1 kV i powyżej oraz AKPiA.
 • Pracach regulacyjno-pomiarowych instalacji AKPiA.
 • Rozruchu instalacji AKPiA i elektrycznej do 1 kV i powyżej.
 • Serwisie instalacji elektrycznej i AKPiA.

Systemy sterowania

W zakresie usług związanych z systemami sterowania oferujemy kompleksową obsługę.

W zależności od potrzeb Inwestora i specyfiki technologii jesteśmy wstanie zaproponować  odpowiednie rozwiązanie spełniające wymagania dla danego procesu poprzez:

 • Opracowanie koncepcji systemu sterowania.
 • Dobór komponentów systemu (sterowniki, osprzęt, stacje operatorskie).
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 • Oprogramowanie sterowników (PLC Simatic – Siemens, SAIA, GeFanuc).
 • Wizualizacje w oparciu o systemy SCADA (np. WinCC, InTouch, Asix).
 • Uruchomienia i optymalizacje procesów produkcyjnych.
 • Szkolenie personelu.

Referencje

Dla zainteresowanych udostępniamy referencje w formie wizji loklanych na referencyjnych obiektach wraz z komentarzem inwestora.
Zadzwoń i umów się na spotkanie referencyjne.

Zaufali nam