Arcelor Mittal – dostawa instalacji siły i sterowania.

Zakres kontraktu:

Dostawa instalacji siły i sterowania, oświetlenia elektrofiltru wraz z oprogramowaniem oraz pracami demontażowo-montażowymi na obiekcie dla zadania inwestycyjnego ”Modernizacja elektrofiltru hali lejniczej Wielkiego Pieca nr 5” na Wydziale Wielkie Piece w ArcelorMittal Poland Kraków.

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące zagadnienia:

  • Demontaż istniejących instalacji elektrofiltru.
  • Montaż nowych tras kablowych.
  • Prefabrykacja szaf i skrzynek sterowania lokalnego.
  • System LOTO
  • Montaż instalacji ogrzewania kablowego lejów zsypowych.
  • Montaż aparatury obiektowej.
  • Dostawa i montaż kompletnego systemu sterowania i wizualizacji.
  • Montaż systemu monitoringu emisji pyłu.
  • Radiołącze pomiędzy systemem PLC sąsiedniego e-filtru Hali Namiarowni a system nadrzędnym Wielkiego Pieca.