Arcelor Mittal – dostawa instalacji siły i sterowania.

Zakres kontraktu: Dostawa instalacji siły i sterowania, oświetlenia elektrofiltru wraz z oprogramowaniem oraz pracami demontażowo-montażowymi na obiekcie dla zadania inwestycyjnego ”Modernizacja elektrofiltru hali lejniczej Wielkiego Pieca nr 5” na Wydziale Wielkie Piece w ArcelorMittal Poland Kraków. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące zagadnienia: Demontaż istniejących instalacji elektrofiltru. Montaż nowych tras kablowych. Prefabrykacja szaf i skrzynek […]