Case Study

wytyczne

Zadanie

Realizacja budowy zakładu przetwarzającego surowce mineralne.

 

Wytyczne klienta - Inwestora

 • dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy,
 • uzgodnienia techniczne,
 • harmonogram realizacji i uzgodnienia międzybranżowe.

realizacja

Analiza kontraktu

 • wczesne wychwycenie błędów w dokumentacji technicznej,
 • bardzo szybka reakcja na powstające opóźnienia w realizacji związane z branżami budowlaną i konstrukcyjną.

 

Podjęte działania

 • zaproponowaliśmy, iż nasz projektant w ramach zlecenia dokona niezbędnych przeróbek w dokumentacji bazując na dotychczasowym doświadczeniu z poprzednich realizacji,
 • reorganizacja zasobów i uelastycznienie na potrzeby nadrobienia opóźnień, wprowadziliśmy własnych inżynierów rozruchu do koordynacji zadania,
 • zamiana osprzętu elektroinstalacyjnego ze względu na dostępność materiałów przy zachowaniu wymaganego standardu,
 • wprowadzenie zmianowej pracy,
 • zacieśniono współpracę z branżą mechaniczną aby całość instalacji mogła zostać oddana do użytku w terminie,
 • przejęcie koordynacji prac programistycznych,
 • w celu usprawnienia i skrócenia czasu na rozruch pogrupowaliśmy urządzenie (w miarę możliwości) i przeprowadziliśmy rozruchy częściowe z wyprzedzeniem czasowym tak aby ograniczyć czas i usunąć ewentualne niedociągnięcia w pracy poszczególnych grup urządzeń,
 • podjęte działania pozwoliły na ograniczenie czasu niezbędnego na rozruch końcowy zakładu.

wnioski

 • terminowe oddanie instalacji,
 • klient oprócz sprawnie funkcjonującej instalacji  zdobył doświadczenie a co ważniejsze obdarzył zaufaniem naszą firmę co skutkowało długoterminową współpracą przy kolejnych inwestycjach.

wytyczne

Zadanie

Przejęcie wykonawstwa instalacji od firmy z branży elektroinstalacyjnej, powodem brak prawidłowej organizacji pracy, opóźnienia i niski poziom techniczny. Rozruch młyna cementu – napęd 3,8MW.

 

Wytyczne Inwestora

 • dokumentacja techniczna,
 • harmonogram realizacji – przekazanie informacji o aktualnym stanie wykonawstwa i zaawansowaniu prac,
 • uzgodnienia międzybranżowe.

realizacja

Podjęte działania

 • uchwycenie najważniejszy przyczyn opóźnienia,
 • dokonanie analizy stanu istniejącego realizacji,
 • wdrożenie zadaniowego planu pracy polegającego na określeniu prac niezbędnych do umożliwienia realizacji branży mechanicznej i przywrócenia prawidłowej współpracy międzybranżowej,
 • praca w systemie zmianowym.

wnioski

 • zminimalizowanie opóźnienia poprzez dobrą organizację prac,
 • sprawne przeprowadzenie prac rozruchowych co zaowocowało skróceniem czasu postoju zakładu w celu wpięcia do istniejącej linii produkcyjnej,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakościowej pozwoliło ograniczyć w przyszłości błędy przy projektowaniu bliźniaczych linii.