Cementownia Warta – modernizacja elektrofiltru.

Zakres kontraktu: Instalacja podawania paliw uzupełniających do pieców realizowana na terenie Cementowni WARTA S.A. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał dostawy i prace obejmujące następujące zagadnienia: 1. Wykonanie instalacji zasilania SN i Nn: dostawa, ułożenie i podłączenie kabli SN przebudowa pól w stacji GPZ , kompleksowa instalacja Nn wraz z dostawą rozdzielnic, skrzynek sterowania lokalnego i […]

Cementownia Warta – instalacja podawania paliw.

Zakres kontraktu: Instalacja podawania paliw uzupełniających do pieców realizowana na terenie Cementowni WARTA S.A. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał dostawy i prace obejmujące następujące zagadnienia: 1. Wykonanie instalacji zasilania SN i Nn: dostawa, ułożenie i podłączenie kabli SN przebudowa pól w stacji GPZ , kompleksowa instalacja Nn wraz z dostawą rozdzielnic, skrzynek sterowania lokalnego i […]

Cementownia Warta – budowa układu kruszenia i transportu.

Zakres kontraktu: Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko. Wykonanie kompleksowej instalacji zasilająco-sterowniczej obsługującej wszystkie urządzenia nowo budowanej instalacji wydobywczej dla złoża Pajęczno-Makowiska. Przepustowość instalacji 3 mln ton rocznie, szacowana eksploatacja złoża ok. 70 lat. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace obejmujące […]

WKG – wdrożenie technologii produkcji trioksowęglanu wapnia.

Zakres kontraktu: Wdrożenie opatentowanej, innowacyjnej technologii produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej czystości” – Młyn kamienia wapiennego. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace obejmujące następujące zagadnienia: Kompleksowe wykonanie i dostarczenie instalacji elektrycznej, systemu sterowania dla linii technologicznej wraz z ich montażem i uruchomieniem dla budowy młyna misowo-kulowego kamienia wapiennego w zakresie: rozbudowa stacji transformatorowej wraz […]

Cementownia Warta SA – młyny cementu.

Zakres kontraktu: Prace montażowe szafy wzbudzenia i rozrusznika wiroprądowego dla silnika 6kV młyna cementu o mocy 3,2 MW. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace w następującym zakresie: demontaż istniejącej instalacji oraz posadowienie nowej szafy wzbudzenia  i transformatora wzbudzenia, posadowienie nowej szafy rozrusznika wiroprądowego zasilenie szafy wzbudzenia nowym kablem 4x(1x150mm) z rozdzielni młyna cementu, zasilenie nowej […]

Cementownia Warta SA – budowa łamacza.

Zakres kontraktu: Budowa łamacza na Kopalni Kamienia Wapiennego dla inwestycji „Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko”. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące prace: dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii budynku Łamacza – 6 polowa, dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii transportu i przesypu […]

KGHM SA – HM Legnica – WTR filtr pieca.

Zakres kontraktu: Budowa instalacji do schładzania, odpylania i oczyszczania gazów procesowych z pieca WTR. Piec Wychylny Topielno – Rafinacyjny WTR. Piec typu wannowego, wychylnego z układem topielnym (powietrze, tlen, gaz), z układem rafinacyjnym, z ciągiem odpylającym i wentylacyjnym oraz załadowczym i odlewniczym (karuzela). W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujący zakres prac: prefabrykacja i montaż rozdzielnic, […]

Arcelor Mittal – dostawa instalacji siły i sterowania.

Zakres kontraktu: Dostawa instalacji siły i sterowania, oświetlenia elektrofiltru wraz z oprogramowaniem oraz pracami demontażowo-montażowymi na obiekcie dla zadania inwestycyjnego ”Modernizacja elektrofiltru hali lejniczej Wielkiego Pieca nr 5” na Wydziale Wielkie Piece w ArcelorMittal Poland Kraków. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące zagadnienia: Demontaż istniejących instalacji elektrofiltru. Montaż nowych tras kablowych. Prefabrykacja szaf i skrzynek […]