Cementownia Warta – instalacja podawania paliw.

Zakres kontraktu:

Instalacja podawania paliw uzupełniających do pieców realizowana na terenie Cementowni WARTA S.A.

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał dostawy i prace obejmujące następujące zagadnienia:

1. Wykonanie instalacji zasilania SN i Nn:

  • dostawa, ułożenie i podłączenie kabli SN
  • przebudowa pól w stacji GPZ ,
  • kompleksowa instalacja Nn wraz z dostawą rozdzielnic, skrzynek sterowania lokalnego i osprzętu

2. Wykonanie kompleksowej Instalacji technologicznej wraz z dostawą rozdzielni sterowniczych oraz skrzynek sterowania lokalnego w wykonaniu ATEX.

3. Instalacje nietechnologiczne w zakresie dostaw rozdzielni siły nietechnologicznej i kompleksowej instalacji oświetleniowej hali.

4. Instalacja p.poż. oraz oddymiania:

  • dostawa i montaż central Honeywell dla instalacji wykrywania pożaru,
  • dostawa klap oddymiania hali składu paliw alternatywnych,
  • dostawa i wykonanie oprogramowania central pożarowych oraz instalacji p-poż.,
  • rozruch instalacji p-poż.,
  • uzgodnienia związane z odbiorem strażackim instalacji p-poż., oraz oddymiania.