Cementownia Warta SA – budowa łamacza.

Zakres kontraktu:

Budowa łamacza na Kopalni Kamienia Wapiennego dla inwestycji "Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko".

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące prace:

  • dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii budynku Łamacza – 6 polowa,
  • dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii transportu i przesypu na taśmę główną – 6 polowa,
  • dostawa i zabudowa rozdzielnicy komunikacji dla całości technologii Łamacza  – 1 polowa,
  • dostawa i zabudowa wyłączników silnikowych typu VOS – 35 szt.
  • dostawa i zabudowa skrzynek sterowania strzepywaczami,
  • wykonanie instalacji sygnalizacji przedstartowej oraz instalacji wyłączników awaryjnych,
  • okablowanie,
  • budowa konstrukcji pod estakady kablowe,
  • zabudowa 614 opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego.