Referencje

Firma PRE Elproinstal Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku wykonała na nasze zlecenie na przełomie roku 2012/2013 prace montażowe szafy wzbudzenia i rozrusznika wiroprądowego dla silnika 6kV młyna cementu 3,2 MW …

Do realizacji zadania firma PRE Elproinstal Sp. z o. o. podeszła z należytą starannością z uwzględnieniem wysokich wymagań BHP. Wiedza z zakresu elektroenergetyki zakładów przemysłowych i doświadczenie personelu związane z systemami sterowania pozwoliły na terminowy rozruch instalacji.

Polecamy firmę Elproinstal Sp. z o. o. jak partnera godnego zaufania, którego cechuje rzetelne i profesjonalne podejście do realizacji kontraktów.

 

mgr inż. Marek Górnik

Dyrektor ds. Technicznych, Prokurent

Cementownia Warta SA