Cementownia Warta SA – budowa łamacza.

Zakres kontraktu: Budowa łamacza na Kopalni Kamienia Wapiennego dla inwestycji „Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko”. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał następujące prace: dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii budynku Łamacza – 6 polowa, dostawa i zabudowa rozdzielnicy technologii transportu i przesypu […]