Cementownia Warta – budowa układu kruszenia i transportu.

Zakres kontraktu: Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko. Wykonanie kompleksowej instalacji zasilająco-sterowniczej obsługującej wszystkie urządzenia nowo budowanej instalacji wydobywczej dla złoża Pajęczno-Makowiska. Przepustowość instalacji 3 mln ton rocznie, szacowana eksploatacja złoża ok. 70 lat. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace obejmujące […]