Cementownia Warta – instalacja podawania paliw.

Zakres kontraktu: Instalacja podawania paliw uzupełniających do pieców realizowana na terenie Cementowni WARTA S.A. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał dostawy i prace obejmujące następujące zagadnienia: 1. Wykonanie instalacji zasilania SN i Nn: dostawa, ułożenie i podłączenie kabli SN przebudowa pól w stacji GPZ , kompleksowa instalacja Nn wraz z dostawą rozdzielnic, skrzynek sterowania lokalnego i […]