Cementownia Warta SA – młyny cementu.

Zakres kontraktu: Prace montażowe szafy wzbudzenia i rozrusznika wiroprądowego dla silnika 6kV młyna cementu o mocy 3,2 MW. W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace w następującym zakresie: demontaż istniejącej instalacji oraz posadowienie nowej szafy wzbudzenia  i transformatora wzbudzenia, posadowienie nowej szafy rozrusznika wiroprądowego zasilenie szafy wzbudzenia nowym kablem 4x(1x150mm) z rozdzielni młyna cementu, zasilenie nowej […]