Co nas wyróżnia?

Jakość.

Szczególną rolę w naszej firmie odgrywa precyzja w wykonywaniu, nawet najmniejszych, elementów instalacji. Proces budowy dzielimy na etapy. A każdy etap kończymy kontrolą międzyoperacyjną, która pozwala wykryć ewentualne niedociągnięcia bądź zasugerować lepsze rozwiązanie. Dzięki takiemu działaniu, produkt zostaje udoskonalony, zgodnie z naszą filozofią postępowania.

 

W celu weryfikacji każdego etapu pod względem jakościowym, jako obowiązkowe, wykonujemy następujące czynności:

 • Materiały certyfikowane - tworzymy dokumentację jakościową, dołączaną do protokołów odbioru końcowego.
 • Wykonawstwo - zadania realizuje kadra specjalistów z długoletnim doświadczeniem, posiadająca wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
 • Rygorystyczne stosowanie norm, przepisów –  na każdym etapie działań prowadzimy międzyoperacyjną kontrolę jakości.
 • Narzędzia i elektronarzędzia - w pracy stosujemy narzędzia tylko sprawdzonych liderów rynku, takich jak Hilti, Metabo, Bosh, Makita. Trzy razy w roku, wszystkie narzędzia podlegają kontroli technicznej. Narzędzia, które nie przechodzą naszej kontroli jakości, wymieniane są na nowe.
 • Narzędzia pomiarowe najwyższej klasy - używamy legalizowane narzędzia pomiarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna przez 3 lata. Po czym następuje ich ponowna legalizacja.
 • Nadawanie znaku CE - nasze produkty posiadają znak CE. Należą do nich rozdzielnice, szafy sterownicze oraz skrzynki sterowania lokalnego.
 • Dbałość o dobra intelektualne – pracujemy tylko i wyłącznie  na oryginalnym, specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym.

Bezpieczeństwo.

W naszej firmie rozumiemy, że człowiek jest wartością nadrzędną. Dlatego rygorystycznie przestrzegamy zasad BHP.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom zleceniodawcy jak i naszym pracownikom, dużą rolę przywiązujemy do procesów BHP, które realizujemy poprzez:

 • Opracowanie planów BIOZ,
 • Stałe monitorowanie zagrożeń dla poszczególnych stanowisk,
 • Własne służby BHP
 • Cykliczne szkolenia pracownicze
 • Certyfikowane środki ochrony osobistej z ważnymi atestami
 • Ponad standardowe zabezpieczenia osobiste takie jak czujniki pomiarowe gazów
 • Wprowadzanie urządzenia wspomagających pracę, takich jak samojezdne podnośniki, nowoczesne rusztowania oraz wiele innych.
 • Szkolenia uprawniające pracowników do obsługi podnośników i urządzeń transportu bliskiego.

Terminowość.

Jesteśmy świadomi wagi, jaką nasi klienci przywiązują do terminów związanych z uruchomieniem instalacji. Wiemy jak ważnym aspektem jest sprawna i bezproblemowa współpraca pomiędzy pracownikami różnych firm, działających na terenie obiektu zleceniodawcy. Dlatego za każdym razem wdrażamy przejrzyste procedury, dające obraz zaawansowania naszych prac w trakcie realizacji kontraktu. To pozwala w konsekwencji bezproblemowo dostosować zasoby własne, jak i stron trzecich, przy wspólnej realizacji projektu. Do procedur, które wdrażamy, należą:

 

 • Nadzór kierowniczy prowadzony przez osoby z ponad 20-sto letnim doświadczeniem w prowadzeniu prac na dużych obiektach przemysłowych.
 • Stały nadzór nad harmonogramem, kontrola oraz przejrzysta komunikacja za pomocą ogólnie dostępnego oprogramowania w postaci MS Office (MS Project).
 • Elastyczność i umiejętność bieżącego dopasowywania zasobów do napotkanych sytuacji.
 • Stały monitoring dostępności komponentów u naszych dostawców.
 • Ciągłe doskonalenie się kadry inżynierskiej w aspektach technicznych, zarządzania ludźmi jak i znajomości najnowszych trendów technologicznych – co pozwala przewidzieć potencjalne zagrożenia uniemożliwiające  dotrzymania terminów prowadzonych zadań.

Gwarancja.

Połączenie trzech głównych elementów - filarów prowadzonego przez nas biznesu: jakości, terminowości i bezpieczeństwa - pozwala nam gwarantować usługi na wysokim poziomie, w każdym z wymienionych powyżej aspektów.

 

Połączenie powyższych zasad upoważnia nas do udzielania niestandardowych zasad gwarancyjnych na wykonywane usługi.

 

 • 24 miesięczna gwarancja na terenie Polski. Na życzenie klienta może zostać wydłużona.
 • Polisa ubezpieczeniowa od prowadzonej działalności.
 • Narzędzia finansowe zabezpieczające interesy naszych klientów.