WKG – wdrożenie technologii produkcji trioksowęglanu wapnia.

Zakres kontraktu:

Wdrożenie opatentowanej, innowacyjnej technologii produkcji trioksowęglanu (IV) wapnia o wysokiej czystości” - Młyn kamienia wapiennego.

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace obejmujące następujące zagadnienia:

Kompleksowe wykonanie i dostarczenie instalacji elektrycznej, systemu sterowania dla linii technologicznej wraz z ich montażem i uruchomieniem dla budowy młyna misowo-kulowego kamienia wapiennego w zakresie:

 • rozbudowa stacji transformatorowej wraz z rozdzielnią średniego napięcia Rotoblok  ABB SF/VCB i transformatorem 2000KVA  15/0,4,
 • wykonanie instalacji SN,
 • wykonanie rozdzieleni wraz z kompleksowym systemem zasilająco sterowniczym,
 • skompletowanie i zainstalowanie systemu sterowania i wizualizacji procesu produkcji młyna nr II w oparciu o system Siemens wraz z wszelkimi licencjami, stacjami operatorskimi,
 • dostawa i zabudowa komunikacji z istniejącym systemem,
 • dostawa i uruchomienie baterii kondensatorów,
 • dostawa i uruchomienie przetwornic częstotliwości (dla napędów młyna i wentylatora wyc.),
 • migracja oprogramowania sterującego całego zakładu z ASIX do Siemens’a wraz z oprogramowaniem na istniejącej linii produkcyjnej,
 • współudział w rozruchu,
 • optymalizacja pracy linii z wyłączeniem optymalizacji produktowej zakładu,
 • wykonanie projektu powykonawczego zgodnego z Przedmiotem Umowy.