Cementownia Warta SA – młyny cementu.

Zakres kontraktu:

Prace montażowe szafy wzbudzenia i rozrusznika wiroprądowego dla silnika 6kV młyna cementu o mocy 3,2 MW.

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace w następującym zakresie:

 • demontaż istniejącej instalacji oraz posadowienie nowej szafy wzbudzenia  i transformatora wzbudzenia,
 • posadowienie nowej szafy rozrusznika wiroprądowego
 • zasilenie szafy wzbudzenia nowym kablem 4x(1x150mm) z rozdzielni młyna cementu,
 • zasilenie nowej szafy wzbudzenia nowym kablem 21x(1x150mm) z transformatora,
 • ułożenie i podłączenie kabli sterowniczych i pomiarowych pomiędzy szafą wzbudzenia, rozrusznikiem wiroprądowym i rozdzielnią młyna cementu,
 • rozbudowa szafy młyna cementu na potrzeby wymiany sygnałów pomiędzy GPZ i szafą wzbudzenia,
 • wykonanie instalacji komunikacji pomiędzy  GPZ a szafą młyna cementu,
 • wpięcie sygnałów z GPZ-u do systemu nadrzędnego,
 • wykonanie i podłączenie do systemu sygnałów pomiarowych z silnika głównego młyna cementu,
 • montaż i podłączenie przekładników pomiarowych 6kW po stronie zasilania pierwotnego silnika,
 • zabudowa i podłączeni przekładników pomiarowych 6kW służących jako zabezpieczeni różnicowo-prądowe zasilania silnika głównego młyna, wpięcie sygnałów w GPZ i szafie młyna cementu,
 • prace rozruchowe instalacji elektrycznej i sterowniczej, wykonanie testów sygnałowych, przygotowaniu instalacji do rozruchu i przeprowadzeniu rozruchu.