Cementownia Warta – budowa układu kruszenia i transportu.

Zakres kontraktu:

Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża Pajęczno-Makowiska do granicy Niwiska ze zrzutem na wyrobisko.

Wykonanie kompleksowej instalacji zasilająco-sterowniczej obsługującej wszystkie urządzenia nowo budowanej instalacji wydobywczej dla złoża Pajęczno-Makowiska. Przepustowość instalacji 3 mln ton rocznie, szacowana eksploatacja złoża ok. 70 lat.

W ramach kontraktu Elproinstal wykonał prace obejmujące następujący zakres:

 • przebudowa istniejącej infrastruktury SN na potrzeby nowej inwestycji,
 • dostawy rozdzielnic zasilająco-sterowniczych Nn,
 • dostawa skrzynek sterowania lokalnego VOS,
 • dostawa skrzynek sterownikowych,
 • kompleksowe okablowanie całej instalacji,
 • podłączenie wszystkich napędów elektrycznych,
 • budowa instalacji komunikacji światłowodowej,
 • zabudowa konstrukcji wsporczych i magistral dla instalacji kablowych,
 • przebudowa istniejącej infrastruktury prądowej na potrzeby nowej inwestycji,
 • wykonanie wszelkich instalacji przedstartowych i wyłączeń awaryjnych na urządzeniach i przenośnikach,
 • kompleksowa instalacja oświetlenia wszystkich urządzeń, przesypów, transporterów taśmowych,
 • współudział w rozruchu i parametryzacja instalacji,